Gullón, obľúbené sušienky od roku 1892

Začiatky spoločnosti Galletas Gullón

Spoločnosť Galletas Gullón založil Manuel Gullón v roku 1892. Tento energický, nápaditý muž so svojím podnikateľským prístupom spolupracoval s miestnymi obchodníkmi na predstavení produktu v Španielsku, ktorý v tom čase v španielskej spoločnosti nepoznali: sušienky, ktoré sa stali populárnymi v Anglicku na začiatku 19. storočia.

Spoločnosť Galletas Gullón si úspešne udržala svoju pozíciu a v priebehu rokov rástla, pričom prežila veľké krízy, ako bola napríklad španielska občianska vojna, v ktorej si udržala úroveň výroby a zaručila nepretržité dodávky múky, najmä vďaka svojej strategickej polohe v oblasti s najväčšou produkciou pšenice v krajine.

Od 50. rokov 20. storočia začala spoločnosť Galletas Gullón diverzifikovať portfólio produktov, keď na trh uviedla sušienky María a Tostada Dorada, ktoré boli pred pečením namočené do oleja, aby sa tým dosiahol ich charakteristický vzhľad.

Po neustálych investíciách a technologickej obnove v spoločnosti Galletas Gullón nastala zmena obchodnej politiky, a v roku 1979 priniesla spoločnosť na španielsky trh prvú celozrnnú sušienku a v roku 1986 prvú sušienku vyrobenú z rastlinných olejov. To viedlo k vytvoreniu nového segmentu "zdravých” sušienok, ktorý doteraz vedie v Španielsku.

V rokoch 1997 až 1999…

V rokoch 1997 a 1999 sa stala spoločnosť Galletas Gullón prvým španielskym výrobcom sušienok, ktorý od AENOR získal certifikáty zabezpečenia kvality a environmentálnych certifikátov v súlade s normami ISO 9002 a 14001.

Začiatkom roku 2000 bola v Portugalsku vytvorená prvá dcérska spoločnosť (Bolachas Gullón). V tom istom roku bola na trh uvedená aj prvá nízkokalorická sušienka.

2002

V roku 2002 spoločnosť uviedla na trh sušienky vhodné pre diabetikov a bez laktózy, fruktózy a sacharózy.

V roku 2003 bola otvorená továreň Gullón II v Aguilar de Campoo. Je to najväčšia a najviac automatizovaná továreň v Európe, pokrýva 100 000 m² a má sklad s rozlohou 18 000 m² s kapacitou pre 27 000 paliet.

V marci 2012 spoločnosť Galletas Gullón otvorila svoju novú taliansku pobočku „Biscotti Gullón“ a spustila svoju tretiu továreň: VIDA, Vértice de Innovación y Desarrollo de Alimentos, SA, tiež v Aguilar de Campoo. Táto tretia továreň vyrába produkty na báze obilnín najmä pre zahraničné trhy.

V roku 2015...

V súčasnosti má spoločnosť ročný obrat viac ako 200 miliónov eur a exportuje do viac ako 100 krajín na všetkých piatich kontinentoch. Má výber produktov, ktoré siahajú od tradičných raňajkových sušienok, ako sú María a Tostada, až po celý rad zdravých sušienok: celozrnné, s vysokým obsahom vlákniny, nízkokalorické, ako aj organické alebo slané “crackers”.

V roku 2021

Spoločnosť Galletas Gullón, hlavný a popredný výrobca sušienok v Európe, v roku 2021 predstavila plán zodpovedného podnikania, na ktorom zakladá stratégiu udržateľnosti zameranú na vytváranie dlhodobej zdieľanej hodnoty prostredníctvom rozvoja životného prostredia.
Táto stratégia umožňuje zosúladiť ciele Galletas Gullón s tzv. Agendou 2030 a prispieť k naplneniu 11 zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja svetovej organizácie UNESCO.